Bảng giá tour 1 ngày cho khách hàng tham khảo

Tour  1 Ngày Phương Tiện Đi lại Giá/1 HS
TOUR HỌC SINH: ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – LÀNG SINH THÁI DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦ CHI Đi, về xe ôtô 179.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH CÔNG VIÊN NƯỚC KIZCITI – BẾN NHÀ RỒNG Đi, về xe ôtô 160.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH: BẾN NHÀ RỒNG – CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN 1 NGÀ Đi, về xe ôtô 165.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH – KDL ĐẠI NAM VĂN HIẾN 1 NGÀ Đi, về xe ôtô 190.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH: ĐỊA ĐẠO CỦ CHI – ĐỀN BẾN DƯỢC – CÔNG VIÊN NƯỚC CỦ CHI 1 NGÀY Đi, về xe ôtô 165.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH: CĂN CỨ MINH ĐẠM – BIỂN LONG HẢI 1 NGÀY Đi, về xe ôtô 215.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH: BIỂN HỒ CỐC – NHÀ LƯU NIỆM VÕ THỊ SÁU – RỪNG BÌNH CHÂU PHƯỚC BỬU 1 NGÀY Đi, về xe ôtô 225.000đ
TOUR DU LỊCH HỌC SINH: ĐẢO KHỈ CẦN GIỜ – BIỂN 30/4 1 NGÀ Đi, về xe ôtô 165.000đ